TRYGVE BRØSKE er pianist og komponist/arrangør bosatt i Trondheim. Han har sin utdannelse fra Trøndelag Musikkonservatorium og Conservatoire de Musique de Genève der han gikk ut med Premièr Prix de virtuosité våren 2001.

Trygve er en svært allsidig musiker og har samarbeidet med såpass forskjellige musikere som Sven Bertil Taube, Sissel Kyrkjebø, Per Arne Glorvigen, Minken Fossheim, Trondheimsolistene og Moskva Balalaikakvartett. Han samarbeider mer eller mindre fast med sangerne Isa Katharina Gericke og Tora Augestad, er tramporganist i Unni Boksasp Ensemble, og cembalist i folkbarokkgruppa Musicus. Han har vært solist med Trondheim Symfoniorkester, l’Orchestre de la Suisse Romande og St. Petersburg Academic Symphony Orchestra. Han har urfremført verk av Erlend Skomsvoll, Henning Sommerro, Beat Furrer m.fl, og er dessuten en ettertraktet akkompagnatør og kammermusiker.

Trygve har spilt i band med og akkompagnert en rekke norske pop-artister, han spiller folkemusikk og har en utstrakt virksomhet som pianist og arrangør innen teater- og kabaretsjangeren. Dette har bl.a resultert i Eisler Ensemble som har gitt ut to kritikerroste plater sammen med sangeren Anne-Lise Berntsen.

Som komponist har han i det siste markert seg med bestillingsverk til bl.a Alpaca Ensemble, Nordnorsk Opera og Symfoniorkester, Oslo Kammerakademi og Trondheim Symfoniorkester.

Trygve Brøske er kunstnerisk leder for Stangvikfestivalen som er en kammermusikkfestival med sterk vektlegging av samtidsmusikk. Han er ansatt som førsteamanuensis i klaverfag ved NTNU, Institutt for Musikk i Trondheim. Trygve fikk Spellemannsprisen for årets barneplate 2008 som komponist for Trondheim Sinfonietta, og i klassen folkemusikk i 2010 med Unni Boksasp Ensemble. September 2014 mottok han Drivhusprisen fra Olavshallen AS. 

Trygve er initiativtaker og kurator til konsertserien Hjorten i samarbeid med Atelier Ilsvika.

Last ned CV (pdf): kortere CV // lang CV


TRYGVE BRØSKE is a pianist, composer and arranger based in Trondheim, Norway. He studied at the (former) Trøndelag Music Concervatory (now NTNU) and at

Conservatoire de Musique de Genève, where he graduated with the ‘Premièr Prix de virtuosité’ in 2001.

Trygve is a hugely versatile musician, and has collaborated with such dissimilar musicians as Sven Bertil Taube, Sissel Kyrkjebø, Per Arne Glorvigen, Minken Fossheim, Trondheimsolistene and the Moscow Balalaika Quartet. He collaborates more or less permanently with singers Isa Katharina Gericke and Tora Augestad, in addition to playing the harmonium in Unni Boksasp Ensemble and the harpsicord in the folk-baroque group Musicus. As a soloist he has performed with Trondheim Symfony Orchestra, l’Orchestre de la Suisse Romande and St. Petersburg Academic Symphony Orchestra, and he has premiered pieces by Erlend Skomsvoll, Henning Sommerro and Beat Furrer, among others. Trygve is also much in demand as an accompagnist and chamber musician.

Trygve has played in bands with, or accompanied, a number of Norwegian pop artists. He also plays folk music, and works exstensively as a pianist and arranger within theatre and cabaret. One of the results of this diversity is the Eisler Ensemble, which has released two acclaimed CDs in collaboration with singer Anne-Lise Berntsen.

His most recent commissions as a composer includes Alpaca Ensemble, Arctic Philharmonic, Oslo Chamber Academy and Trondheim Symphony Orchestra.

Trygve Brøske is Artistic Director for the Stangvik Festival, which has a strong emphasis on contemporary music. He holds a position as Associate Professor in piano studies at the Department for Music at NTNU in Trondheim. Trygve was awarded the ‘Spellemann’ prize for best childrens CD in 2008 as composer for Trondheim Sinfonietta, and for best folk-music CD in 2010 with Unni Boksasp Ensemble. In September 2014 he was awarded the Drivhus Price from Olavshallen AS. 

Trygve is the initiator and curator of the new concert series ‘Hjorten’, in collaboration with Atelier Ilsvika.

Download CV (pdf): shorter version // full version